Politika e rimbursimit

Kthim malli
ULAPOP pranon kthimin e mallrave brenda 7 ditëve nga dorëzimi i porosisë. Procedurat e kthimit përpunohen direkt përmes sistemit në këtë mënyrë.
për të. Kërkesa për pranimin e kthimit.
b. Miratimi i kërkesës dhe lëshimi i postës elektronike me kod pranimi të kthimit.
c. Dërgesa e produktit që do të kthehet së bashku me emailin e konfirmimit.
d. Marrja e parcelës në logjistikën tonë.
është. Konfirmimi i pranimit të bërë kërkesë në përputhje.
f. Shënim kredie ose rimbursim lëshuar në emrin e klientit.

Nëse porosia e bërë nuk është e plotë ose e dëmtuar për arsye të brendshme (shiko gabimin e sasive të disponueshme në faqe), një shënim krediti do t'i kreditohet menjëherë konsumatorit.

Rimbursimet e vonuara ose të zhdukura (nëse aplikohet)
Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, kontrolloni përsëri llogarinë tuaj bankare përsëri.
Pastaj kontaktoni kompaninë tuaj të kartës së kreditit, mund të marrë disa kohë përpara se rimbursimi juaj të postohet zyrtarisht.
Tjetër kontaktoni bankën tuaj. Ka shpesh disa kohë të përpunimit përpara se të postohet një rimbursim.
Nëse i keni bërë të gjitha këto dhe akoma nuk keni marrë rimbursim ende, ju lutemi na kontaktoni në urdhrat@ulapop.com.

Artikujt e shitjes (nëse është e aplikueshme)
Vetëm artikujt me çmim të rregullt mund të kthehen, për fat të keq, artikujt e shitjes nuk mund të rimbursohen.

Shkëmbimet (nëse aplikohen)
Ne i zëvendësojmë sendet vetëm nëse janë me defekt ose të dëmtuar. Nëse keni nevojë ta shkëmbeni atë me të njëjtin artikull, na dërgoni një email në urdhëresat@ulapop.com dhe ne mbledhim artikujt tuaj në adresën tuaj me një transportues tonë dhe e dërgojmë përsëri në një gjendje të përsosur. 

Dhurata
Nëse artikulli është shënuar si dhuratë kur blihen dhe dërgohen direkt te ju, do të merrni një kredi dhuratë për vlerën e kthimit tuaj. Pasi të merret sendi i kthyer, një çertifikatë dhuratë do të postohet me postë tek ju.

Nëse artikulli nuk është shënuar si një dhuratë kur blihet, ose dhënësi i dhuratës ka urdhër të dërguar për vete për t'ju dhënë më vonë, do t'i kthejmë një rimbursim dhuruesit dhuratë dhe ai do të zbulojë kthimin tuaj.

Transporti
Për të kthyer produktin tuaj, duhet të postoni postë elektronike në urdhërat@ulapop.com

Shpenzimet e transportit janë falas

Kujtoni se kostoja për kthimin e sendit tuaj është falas.

Nëse merrni një rimbursim, kostoja e transportit të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj.

Në varësi të vendit ku jetoni, koha që mund të kërkojë që produkti juaj i shkëmbyer të arrijë tek ju, mund të ndryshojë,  nga 5 deri në 15 ditë pune.


Të gjitha shërbimet e transportit janë të gjurmueshme dhe të siguruara.