Për të kthyer produktin tuaj, duhet të postoni postë elektronike në urdhërat@ulapop.com

Shpenzimet e transportit janë falas

Kujtoni se kostoja për kthimin e sendit tuaj është falas.

Nëse merrni një rimbursim, kostoja e transportit të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj. 

Në varësi të vendit ku jetoni, koha që mund të kërkojë që produkti juaj i shkëmbyer të arrijë tek ju, mund të ndryshojë, nga 5 në 15 ditë pune.

Të gjitha shërbimet e transportit janë të gjurmueshme dhe të siguruara.